En del af Odsherred Kommune
Aktiviteter i hverdagen

Du kan søge om aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 103 og 104

Du kan søge om et aktivitets- eller samværstilbud i Vasac Odsherred afdeling Thorshøj, som de er visiteret til efter Servicelovens kapitel 19 §§ 103 og 104

Formålet med et §103-tilbud er at bevare og udvikle borgerens færdigheder. Det er samtidig en god måde at øge borgerens selvtillid ved at give den pågældende en meningsfuld aktivitet, hvor han eller hun får lov at bidrage med sine ressourcer.