En del af Odsherred Kommune
Om os

Siriusparken er Odsherred Kommunes bosted med døgnbemanding for dig med varigt fysisk og psykisk funktionsnedsættelse

Vores institution er et socialpædagogisk bosted efter Almenboliglovens § 105 stk. 2 med støtte efter Servicelovens kapitel 16 §§ 83 og 85.

Siriusparkens kerneopgave

At tilbyde borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne omsorg og pleje, træning og udvikling, der bevarer den enkeltes muligheder for et meningsfuldt hverdagsliv, præget af personlig autonomi og integritet i så høj grad som muligt.