Siriusparken

Siriusparken er Odsherred Kommunes bosted med døgnbemanding for dig med varigt fysisk og psykisk funktionsnedsættelse

Velkommen til Siriusparken

Vi er et socialpædagogisk bosted efter Almenboliglovens § 105 stk. 2 med støtte efter Servicelovens kapitel 16 §§ 83 og 85.

Siriusparkens kerneopgave

Vores kerneopgaver er at tilbyde borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne omsorg og pleje, træning og udvikling, der bevarer den enkeltes muligheder for et meningsfuldt hverdagsliv, præget af personlig autonomi og integritet i så høj grad som muligt.

Siriusparken rummer borgere med en eller flere forskellige diagnoser som Downs Syndrom, epilepsi, hjerneskader, og/eller psykiatriske overbygninger.

Alderen spænder fra 18 år, og de ældste beboere er pt over 80 år.

Vores boliger

Hvordan møder vi hinanden på Siriusparken?

Du bliver mødt med fokus på dig som et unikt menneske

I Siriusparken arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tilgang, og vi ser dig som noget helt unikt.

Udover den neuropædagogiske tilgang, arbejder vi udfra en re- og habiliterende vinkel, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og motivation i og for livet, med beboeren og dennes zone for nærmeste udvikling i centrum.

Derfor er det vigtigt, vi finder frem til, hvor udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde skal starte. På den måde sikrer vi, at du føler dig betydningsfuld og tager så stort et ansvar for dit eget liv, som du magter.

Vi skaber miljøer, hvor vi har fokus på netop det, der kan give dig en bedre livskvalitet, udvikling og trivsel. 

Du vil have medindflydelse på dit eget liv og de fællesaktiviteter der sker i (og udenfor) Siriusparken.

Hvad tilbyder vi på Siriusparken?

Siriusparken tilbyder dig kvalificeret hjælp og støtte i hverdagen

Daglige praktiske opgaver

Vi tilbyder hjælp og støtte til personlig hygiejne, spisning, administration af økonomi og i nogen grad rengøring.

Planlægning af ledsagelse til tandlæge, læge, indkøb af personlige fornødenheder og fællesarrangementer (ledsagelse sker efter individuel vurdering).

Hjælp til at søge om ledsageordning efter Servicelovens § 97 kap 16, samt andre nødvendige hjælpemidler hos din hjemkommune eller andre faggrupper.

Aktiviteter i hverdagen

Vi tilbyder endvidere forskellige aktiviteter i hverdagen.

Blandt andet har Siriusparken sit eget husorkester All Stars, som med glæde sætter gang i fest og farver på et niveau hvor alle kan være med.

I weekenderne arrangeres der ofte bankospil, og hvis der er brug for andre former for stimuli, har Siriusparken sit helt eget Snoezelrum hvor syns-, høre-, føle- og vestikulærsanserne kan blive stimuleret.

Siriusparken deltager også hvert år på Sjællandsfestivalen, og andre sociale arrangementer uden for Siriusparken.

Endvidere arrangeres der hvert år ferie for beboerne med ledsagelse af personalet. Der bliver taget udgangspunkt i beboernes ønsker og hvad de hver især kan magte. Ferien afholdes ofte i to former. En ferie for dem der kan holde til at være væk fra deres vante omgivelser i en længere periode. For de beboere der ikke kan dette, arrangeres der endagsture ud af huset.

Hvem vil du møde på Siriusparken?

Du vil møde forskellige personalegrupper i Siriusparken

Personalet består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, en sygeplejerske, pædagogiske assistenter og omsorgsmedhjælpere.

Derudover har vi ansat en sekretær, som tager sig af Siriusparkens økonomi og en køkkenleder, som er uddannet smørrebrødsjomfru, der tager sig af alt den varme mad. Rengøringen varetages af et privat, lokalt rengøringsfirma. 

Vores personale holder sig løbende ajour med den nyeste viden indenfor voksne mennesker med funktionsnedsættelse.

Din kontaktperson/dit team sikrer, at din pædagogiske plan justeres efter behov og mindst en gang om året. Kontaktpersonen/teamet er koordinerende i forhold til dit behov for hjælp og støtte, og at hjælpen gives med udgangspunkt i dit ønske.

Du kan også søge om aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens kapitel 19 §§ 103 og 104 hos Thorshøj-Væksthuset

Formålet med et §103-tilbud er at bevare og udvikle borgerens færdigheder. Det er samtidig en god måde at øge borgerens selvtillid ved at give den pågældende en meningsfuld aktivitet, hvor han eller hun får lov at bidrage med sine ressourcer.

Vi samarbejder med dine pårørende og eksterne faggrupper.

Kontakt os

Der er altid nogen at træffe i Siriusparken. Hvis du vil i kontakt med os efter kl. 16, skal du ringe til et af husene.

Adresse

Siriusvej 10
4500 Nykøbing Sj
EAN: 5798 0075 21943

Teamledere

  • Christine Walentin Skøtt
    41 39 08 02 / 59 66 66 01
  • Jimmy Martin Sørensen
    41 39 08 03 / 59 66 66 02

Administrativ medarbejder

Karina Friemel
59 66 66 04 / 23 80 65 02

Hus 1

23 80 40 22

Hus 2

23 80 67 83

Hus 3

23 80 65 27

Hus 4

23 80 65 12

Hus 5

23 80 60 91

Telefon

Du kan ringe til Myndighed, Handicap og Psykiatri i nedennævnte tidsrum. Vil du i kontakt med os på et andet tidspunkt, har du mulighed for at booke en tid til at blive ringet op.

Mandag
kl. 10.00-14.00
Tirsdag
kl. 10.00-14.00
Onsdag
kl. 10.00-14.00
Torsdag
kl. 10.00-14.00
Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til vores hovedpostkasse. Husk at udfylde emnefeltet.