En del af Odsherred Kommune

Siriusparken et bosted
for psykisk og fysisk handicappede

Velkommen til Siriusparken

At hjælpe er at forstå

Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han befinder sig, og begynde lige der. Den, som ikke kan det snyder sig selv, når han tror, han kan hjælpe andre.

For at hjælpe andre må jeg visselig forstå mere, end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere.

Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan, så skyldes det, at jeg er forfængelig og hovmodig, og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre i stedet for at hjælpe.

At finde ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed over for dem jeg vil hjælpe og dermed må jeg forstå, at dette med at hjælpe, er ikke at ville huskes, men at ville tjene.

Kan jeg ikke dette, så kan jeg ikke hjælpe.

Søren Kirkegaard
Skrevet i 1859 i ”En ligefrem meddelelse”